HERMAN VONK – Paranormaal medium

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website met naam  www.hermanvonk.nl
Door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Tevens attendeer ik u dat de voorwaarden genoemd op deze website, oftewel de Algemene voorwaarden ook van toepassing zijn.
Het niet nalezen en/of naleven is voor uw eigen rizico en kunnen geen claims over worden gemaakt.

Gebruik van de website

De informatie op www.hermanvonk.nl  hierna genoemd ‘website’ is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel deze website met veel zorg is samengstelt en er wordt gestreefd naar een zo up-to-date mogelijke website, kan ik geen verantwoordlijkheid en aanspakelijkheid accepteren voor het gebruik, juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie van deze website.
Bij vragen of opmerkingen over gegevens op deze website kunt u mij emailen.

Auteursrecht

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn in eigendom van mijzelf  en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is  dan ook niet toegestaan om op welke wijze dan ook de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s etc. te gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming te vragen.
Dit kan gedaan worden door een bericht te sturen via het aangeboden contactformulier op deze website.
Mocht ik gegevens aantreffen die afkomstig is zonder dat daarvoor eerst toestemming is gevraagd dan kunt u dus een email van mij ontvangen met het verzoek die gegevens weer te verwijderen.

Linken

Zonder schriftelijke toestemming  is het niet toegestaan een link te plaatsen op andere websites die verwijst/ linkt naar deze website.
Het ‘liken’ en of  ‘sharen’ van deze website via div. social media mogelijkheden mag wel, mits dit gebeurd op een wijze die niet nadelig is bedoeld .

Instagram
WhatsApp