HERMAN VONK – Paranormaal medium

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van mijn praktijk.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van mijn praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen rizico.

Een deel van de behandelingen die Herman in zijn praktijk geeft, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Hij wil u er graag op attenderen dat hij in geen enkele wijze een vervanging is voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan verzoekt hij u om dit dan ook dit eerst met uw eigen artst en/of specialist te bespreken.
Een ander deel van zijn behandelingen zien op zijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website) en persoonlijke(levenservaringen). 
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling er kunnen geen claims over worden gemaakt.

Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden zoals genoemd in de disclaimer van toepassing.

Algemeen
– 
Een consult of behandeling is alleen op afspraak.
– Het maken van een afspraak of het vragen van informatie gelieve dit bij voorkeur telefonisch te doen.
– Voor overige vragen etc. kunt u gebruik maken van het contactformulier.

– Een consult afspraak in de praktijk of bij u thuis kan van MAANDAG tot en met VRIJDAG.
ONLINE consulten zijn ook alleen op afspraak ( een ONLINE consult is bijv. per telefoon of VIDEO gesprek).
– Consulten vinden plaats in de praktijk of indien afgesproken bij u thuis, houdt u dan rekening met de reiskosten.
Magnetiseerbehandelingen vinden  plaats in de praktijk.
– Alle behandelingen en consulten dienen per keer afgerekend te worden met als uitzondering:
  Fotohealing en ONLINE consulten, deze dient u in het vooruit af te rekenen.
  Nadat uw betaling is ontvangen neemt Herman contact met u op om een dag en tijdstip met u af te spreken.
– GEEN email consulten.
– Alleen foto’s opsturen als hierover een afspraak is gemaakt.

Annuleren of verzetten van een afspraak
Het annulering of verzetten van een afspraak kost u niets, het enige wat Herman vraagt is dat u het op tijd aan hem laat weten.
Wilt u dit aub even per telefoon doen ?

Tarieven
– Heeft u vragen over de tarieven dan kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen.
– Voor zakelijke aangelegenheden geld een ander tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.

Foto’s
Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
– Wilt u degene van wie de foto is eerst even om toestemming vragen ?
– Bij foto’s van minderjarige kinderen wilt u het kind a.u.b. duidelijk maken ( indien mogelijk) wat uw bedoeling met de foto is ?
– Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
– A.u.b. niet zomaar foto’s opsturen.

Heeft u vragen over het lezen van foto’s neemt u dan even contact  op.

Alcohol en drugs
Het gebruik hiervan voor en tijdens een consult, avond en/of behandeling etc. is niet toegestaan.
U belemmerd hiermee het consult, behandeling, avond etc. ten nadele van uzelf.
U kunt hier dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond etc. van Herman u dan niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u dan ook normaal te voldoen ( incl. de reiskosten indien Herman deze heeft moeten maken).
Het staat Herman dan ook toe om een consult, avond, behandeling etc. te weigeren danwel af te breken indien hij van mening is dat het niet verantwoord is.
Mocht het zo zijn dat u Herman niet op de hoogte heeft gesteld van het feit dat u alcohol danwel drugs heeft genuttigd ( bewust danwel onbewust) dient u de kosten van het consult, behandeling, avond etc. normaal te voldoen (incl. eventuele reiskosten).

Medicatie
Gebruikt u medicatie voor uw geestelijk welzijn ?
Weet dan dat bepaalde medicatie groepen waaronder de anti depresiva uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beïnvloeden.
Indien u een consult/ behandeling etc. wenst af te nemen kan dit dus van invloed zijn.
Het is dan ook uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult/ behandeling etc. wenst aan te gaan.
U kunt hier dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond etc. met Herman u dan niet is bevallen.
Indien het niet verantwoord is staat het Herman toe het consult, behandeling, spirituele avond etc. te weigeren danwel af te breken.
Moet een consult, behandeling, spirituele avond etc. worden afgebroken dient u het afgesproken tarief normaal te voldoen ( eventueel indien van toepassing de gemaakte reiskosten)

Instagram
WhatsApp